Vzdrževanje in servisiranje

1. Sistemi za javno alarmiranje
    Proizvajalci: TEGRAD, IPS, MENS TRADE, PEPRA in TDI (Sonneburg Electronic AG)

2. Sistemi radijskih zvez (PMR)

3. Radijske postaje in radio moduli (pogodbeni vzdrževalec radijskih postaj TAIT za Ministrstvo za obrambo ...)

4. Telemetrijski sistemi proizvajalcev: MOTOROLA MOSCAD, ZETRON in PEPRA

5. Naprave za radijsko krmiljenje dvigal proizvajalca HBC – RADIOMATIC