Vzdrževanje in servisiranje
  1. Sistemi za javno alarmiranje
    Proizvajalci: TEGRAD, IPS, MENS TRADE, PEPRA in TDI (Sonneburg Electronic AG)
  2. Radijske postaje in radio moduli
    Proizvajalci: MOTOROLA, HYTERA, MAXON, KENWOOD, YAESU/STANDARD, ICOM, TAIT (smo pogodbeni vzdrževalec za TAIT za Ministrstvo za obrambo)
  3. Sistemi radijskih zvez (PMR)
  4. Telemetrijski sistemi proizvajalcev: MOTOROLA MOSCAD, ZETRON in PEPRA
  5. Naprave za radijsko krmiljenje dvigal proizvajalca HBC – RADIOMATIC