O NAŠEM PODJETJU

Začetki podjetja segajo v leto 1985 s tako imenovano popoldansko obrtjo, ki je leta 1989 prešla v stalno obrt, leta 1992 v podjetje Pepra in leta 2003 v podjetje TDI. Vseskozi je bil gonilna sila inženir elektronike g. Damir Istenič. Od tod tudi ime: Telekomunikacije Damir Istenič (TDI). Na začetku smo se ukvarjali z montažami in vzdrževanjem funkcionalnih radijskih zvez, že leta 1989 pa smo pričeli z razvojem in implementacijo aplikacij za prenos podatkov preko ozkopasovnih dvosmernih radijskih zvez. Po vrsti so nastajali: sistem za javno alarmiranje s prenosom preko radijskih zvez, sistem za nadzor nad proti-vlomnim alarmiranjem, telemetrijski sistemi za nadzor komunalnih sistemov itd.. Sodelovanje s podjetjem IT 100 je prispevalo, da smo se kalili na področju projektiranja, gradenj in vzdrževanja velikih sistemov radijskih zvez na območju Slovenije. Naj pri tem izpostavimo tri vse-slovenska radijska omrežja za potrebe Ministrstva za obrambo RS. Vendar pa smo vseskozi ostali zvesti tudi lastnemu izročilu. Na osnovi več zgrajenih in uveljavljenih sistemov za javno alarmiranje s prenosom preko radijskih zvez (v nadaljevanju: radijski SIJA) na območju Slovenije smo dokazali, da tovrstni prenos podatkov izvrstno in zanesljivo deluje tudi v ta namen. Za potrebe Uprave RS za zaščito in reševanje smo projektirali, proizvedli in postavili infrastrukturo radijskega SIJA ter vanjo vključili preko 200 siren. V radijski SIJA smo vključili tudi sisteme za alarmiranje prebivalstva na območjih plazov: Stože (Log pod Mangartom), Ladra, Koseč, Solčava in Lokavec. To je bilo obdobje sodelovanja s podjetjem Tegrad. Na osnovi javnega razpisa, ki je bil objavljen po sprejeti noveli zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1), smo bili leta 2006 izbrani za dobavo in izgradnjo pilotskega SIJA na območju Notranjske regije. K temu so pripomogli najnovejša ponujena tehnologija, v vseh pogledih najugodnejša ponudba in naše odlične reference iz preteklosti. Do leta 2020 smo na območju Slovenije tako prenovili že velik del infrastrukture SIJA ter vanjo vključili že preko 900 elektronskih siren nove generacije. Med leti 2014 in 2016 je podjetje TDI d.o.o. postalo tudi pogodbeni vzdrževalec sistema radijskih zvez in tunelskega radia za DARS.

 
TDI d.o.o. postaja največji dobavitelj sistemov in naprav za javno alarmiranje na območju Slovenije, kljub temu pa ne zanemarjamo ostalih dejavnosti podjetja.