SISTEMI ZA OBVEŠČANJE

Sistemi opozarjanja in obveščanja Telegrafia, so namenjeni ozvočenju, opozarjanju in evakuaciji ob nevarnih situacijah ter naravnih nesrečah, npr. požarih, poplavah, nesrečah v industriji in drugih obratih, na letališčih … Opozarjanje in obveščanje je mogoče s pomočjo »živega govora« ali različnih alarmnih znakov, ki pa jih lahko uporabite tudi za bolj zanimive in inovativne namene, kot npr. na paintball streliščih. Glede na namembnost, lokacijo in velikost zvočnega pokrivanja, ločimo več vrst sistemov opozarjanja in obveščanja.

Za več informacij kliknite tukaj