Izobraževanje

- Sistem za javno alarmiranje (SIJA)
- Sistem analognih radijskih zvez ZA-RE
- Sistem za tiho alarmiranje v sklopu sistema analognih radijskih zvez ZA-RE

REFERENCE:

1. IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE IG
2. GASILSKE ZVEZE ŠIROM SLOVENIJE