Zunanja tipka za aktiviranje alarma

ZUNANJA TIPKA ZA LOKALNO AKTIVIRANJE ALARMA

 

Elektronske sirene za javno alarmiranje proizvajalca Sonnenburg Electronic AG omogočajo tudi priključitev zunanje tipke za lokalno aktiviranje alarma. Nekateri to tipko imenujejo tudi požarna tipka.

 

1. Žična priključitev zunanje tipke

Zunanjo tipko se na komandno omarico poveže s kablom, ki mora vsebovati dva, medsebojno izolirana bakrena vodnika, z minimalnim presekom 0,75 mm2.

Lokalno aktiviranje vseh treh alarmnih znakov, zahteva inštalacijo treh tipk in vsaka mora biti na komandno omarico sirene povezana z dvožilnim kablom.

Za aktiviranje istega alarmnega znaka je mogoče paralelno priključiti več zunanjih tipk, ki so razmeščene na različnih mestih objekta.

Razdalja med zunanjo tipko in komandno omarico elektronske sirene načeloma ni omejena, potrebno pa je paziti, da sta zunanja tipka in kabelska povezava ustrezno električno in mehansko zaščiteni proti atmosferskim praznjenjem in induktivnim motnjam.

 

2. Brezžična priključitev zunanje tipke

Kjer je napeljava kabla za povezavo zunanje tipke s komandno omarico elektronske sirene otežena, ali bi bila ekonomsko neupravičena, se uporabi brezžična povezava zunanje tipke. S takšnimi težavami se srečujete v naslednjih primerih:

- objekt je zelo velik in inštalacija kabla zahteva izvedbo več prebojev in večje dolžine inštalacij,

- prostori v objektu so finalno urejeni in nadometna inštalacija kabla bi jih kazila,

- objekt je večnamenski in je za izvedbo inštalacij težko, ali nemogoče pridobiti dovoljenja vseh strank in

- sirena se, zaradi boljšega zvočnega pokrivanja, nahaja na enem, po navadi višjem objektu, operativna enota, ki z njo upravlja pa v drugem objektu, kar onemogoča inštalacijo kabla.

 

Pod predpostavko, da želite aktivirati vse tri alarmne znake in imate za vsak alarmni znak lastno tipko, je z napravami, ki jih vgrajujemo, dovolj ena sama brezžična zveza za aktiviranje vseh.

Oddajnikov s tipkami je lahko več in so razmeščeni na različnih mestih objekta.

Za aktiviranje sirene je možno uporabiti tudi ročni oddajnik, ki ga pooblaščena oseba nosi pri sebi.

Razdalja med tipkami in komandno omarico elektronske sirene je v prostoru omejena na približno 100 m, na odprtem pa na 300 m. Z uporabo repetitorja je možno ti razdalji podvojiti.

Za brezžično priključitev zunanje tipke vgrajujemo izključno profesionalne oddajnike in sprejemnike, ki so prilagojeni uporabi na elektronski sireni in omogočajo ustrezno kodiranje brezžičnega prenosa ukazov.

Za naprave, ki jih za ta namen vgrajujemo, ni potrebno pridobiti Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

 

3. Obrazložitev lokalnega aktiviranja elektronske sirene

V komandni omarici se nahaja panel za lokalno aktiviranje elektronske sirene, preko katerega je mogoče aktivirati vse tipe alarmov in pred-definiranih govornih sporočil. Če je komandna omarica v objektu zaklenjena, ali se nahaja na težje dostopnem mestu, je lokalno aktiviranje alarma oteženo.

Za lažje in hitrejše lokalno aktiviranje alarma se na zunanji strani objekta, ali na lahko odstopnem mestu v njegovi notranjosti, montira zunanja tipka. Vendar pa je pri izvedbi zunanje tipke potrebno posvetiti veliko pozornost temu, da v čim večji možni meri preprečimo možnost aktiviranja sirene s strani nepooblaščenih oseb.

Z eno zunanjo tipko je mogoče aktivirati le en alarmni znak. Običajno je to »Preplah – neposredna nevarnost«.

 

Sicer pa so elektronske sirene proizvajalca Sonnenburg Electronic AG pripravljene tako, da je nanje mogoče priključiti tri zunanje tipke, preko katerih je mogoče aktivirati naslednje alarmne znake:

- Preplah – neposredna nevarnosti

- Konec nevarnosti – test,

- t. i. Takt, s katerim je možno generirati lastni alarmni znak. Kadar je zunanja tipka pritisnjena sirena tuli, ko pa je spuščena, se tuljenje izključi. Tako, kot pri vseh drugih alarmnih znakih, sta zagon in ustavljanje alarma, tudi v tem primeru, podobna delovanju motorne sirene.

 

Prva dva alarma se preko zunanje tipke aktivira tako, da jo pritisnete in počakate do zagona sirene (približno 2 sekundi), na kar lahko tipko spustite in sirena bo sama odpela sprogramirani alarmni znak.

Zakasnitev je vstavljena iz preventivnih razlogov.

Tako, kot pri lokalnem aktiviranju alarma preko vgrajenega panela, sirena, tudi v primeru aktiviranja preko zunanje tipke, v nadzorni center pošlje sporočilo o aktiviranju alarma, njegovem tipu in času aktiviranja.

 

4. Uporabiti je mogoče naslednje izvedbe zunanjih tipk:

4.1. Mehansko nezaščitena zunanja tipka. To je cenovno najugodnejša varianta. Uporablja se v notranjosti objekta, kjer ne pričakujemo lokalnega aktiviranja sirene s strani nepooblaščenih oseb.

 

4.2. Zunanja tipka, ki je zaščitena s steklom, katerega je potrebno razbiti, da bi aktivirali alarm. To tipko je mogoče nastaviti tako, da se po razbitju stekla aktivira samodejno, ali pa tako, da jo je potrebno pritisniti. Takšne zunanje tipke se uporablja na zunanji strani objekta, v primeru, ko alarm preko nje aktiviramo izjemoma. Po vsakem aktiviranju alarma je potrebno zamenjati steklo.

 

4.3. Zunanja tipka, ki je zaščitena s steklom, vgrajenim v vratca, ki se odpirajo s cilindričnim ključem. Torej gre za univerzalno ohišje, ki omogoča dostop do tipke z odpiranjem vrat, če pa za to ni časa, lahko razbijete steklo in pritisnete tipko. V tem primeru montiramo dve vrsti ohišij. Prvo omogoča vgradnjo ene same tipke, drugo pa do treh tipk.

             

 

Za dodatne informacije nam pišite ali nas pokličite.

 

TDI d.o.o.