Sirene na streliščih

Odkar lahko moderna elektronska sirena na strelišču reproducira praktično vsak zvok, se ta lahko uporablja za poročanje o začetku in koncu streljanja, daje navodila v primeru požara, opozarja ob izrednih razmerah, množično informira osebje v prostorih in akustično odganja ptice pred streljanjem. Čeprav je osnovna naloga sirene da opozarja na nevarne situacije, ki bi lahko privedle do telesnih poškodb ali škode na lastnini, pa jo je možno uporabljati tudi za bolj ustvarjalne namene. Npr. na »paintball« strelišču, kjer lahko simulira zvoke značilne za tovarne, mesto ali območje spopadov in s tem zelo pripomore k simulaciji pristnega okolja. 

Letak: Sirene na streliščih