Naprava za odpiranje vrat ob sireni

Elektronske sirene za javno alarmiranje proizvajalca Sonnenburg Electronic AG lahko dogradimo z napravo, ki bo ob daljinskem ali lokalnem aktiviranju sirene samodejno odprla sekcijska garažna vrata v gasilskem domu. Pri lokalnem aktiviranju sirene se bodo vrata odprla ne glede na to ali sireno aktiviramo preko panela, ki je vgrajen v komandno omarico sirene, ali preko zunanje tipke. Namen samodejnega odpiranja garažnih vrat ob aktiviranju sirene je čim bolj skrajšati čas izvoza na intervencijo. S to možnostjo dogradimo elektronsko sireno v tistih gasilskih domovih, ki imajo že montirana dvižna ali stranska sekcijska vrata z električnim pogonom. Napravo lahko prilagodimo na večino električnih pogonov. Vrata se odpro ob aktiviranju kateregakoli alarmnega znaka.

 

Za samodejno odpiranje garažnih vrat lahko dobavimo in montiramo naslednji napravi:

 

1. Enostavna naprava za samodejno odpiranje garažnih vrat

Gre za napravo nižjega cenovnega razreda, ki električnemu pogonu za odpiranje garažnih vrat ukaže naj se vrata odpro, ko se aktivira sirena. Vrata se odpro in ostanejo odprta dokler jih nekdo ročno ne zapre.

Ta način samodejnega odpiranja garažnih vrat se lahko uporabi v primerih, ko po tuljenju sirene vsaj nekdo pride v gasilski dom, ker mora ročno zapreti vrata. Poudariti moramo, da se bodo vrata odprla tudi vsako prvo soboto v mesecu ob 12,00 uri, ko se izvaja redno daljinsko testiranje siren.

Ta način se lahko uporabi tam, kjer ne obstoja verjetnost, da bi prišlo do povzročanja škode v notranjosti gasilskega doma zato, ker bodo vrata odprta in jih v kratkem času ne bo nihče zaprl.

Tehnično protivlomno varovanje gasilskega doma v tem primeru ni priporočljivo oz. če to obstoja, se morajo vsi pripadniki ravnati po določenem protokolu.

V primeru, da imajo garažna vrata za delovanje dograjeno rezervno napajanje, na naši napravi dodelave niso potrebne. Vrata se bodo odpirala tudi ob izpadu napajanja 230V AC.

  

2. Pametna naprava za samodejno odpiranje garažnih vrat

Elektronsko sireno v tem primeru dogradimo z napravo višjega cenovnega razreda, ki električnemu pogonu za odpiranje garažnih vrat ukaže naj se vrata odpro, ko se aktivira sirena. Vrata se odpro, potem pa delovanje naprave poteka po naslednjem postopku:

 

2.1. V gasilskem domu se nekdo zglasi

Ko nekdo, po aktiviranju sirene, znotraj nastavljenega časa, skozi odprta garažna vrata vstopi v gasilski dom, ga naprava zazna in vrata bodo ostala odprta. Po izvozu na intervencijo je vrata najbolje zapreti ročno, čeprav je možno izvesti tudi samodejno rešitev, ki pa je lahko precej kompleksna, kar bistveno podraži napravo.

Čas v katerem mora nekdo priti v gasilski dom je nastavljiv. Za nastavitev časa ni nobenih omejitev. Čas se nastavi na osnovi izkušenj iz preteklosti – koliko največ časa so gasilci potrebovali, da se je vsaj nekdo od njih zglasil v gasilskem domu po aktiviranju sirene.

 

2.2. V gasilskem domu se nihče ne zglasi 

Če se, po aktiviranju sirene in posledično samodejnem odprtju vrat, znotraj nastavljenega časa nihče ne zglasi v gasilskem domu, se vrata samodejno zapro in ostanejo zaprta. Ko se sirena ponovno aktivira, se postopek po točkah 2.1. ali 2.2. ponovi.

V primeru, da je v gasilskem domu montirana protivlomna alarmna naprava za tehnično varovanje in je ta povezana v center za fizično in tehnično varovanje, lahko pametno napravo za samodejno odpiranje garažnih vrat povežemo z njo in center bo dobil obvestilo, da so vrata odprta, ker je bila aktivirana sirena.

Iz izkušenj vemo, da večina električnih pogonov za garažna vrata deluje na omrežni napetosti 230V AC in nimajo rezervnega napajanja za primer izpada omrežja. Ker je v tem primeru potrebno vrata odpirati ročno (običajno z verižnim škripcem), je tudi pri naši napravi osnovno napajanje 230V AC. V primeru, da ima električni pogon za odpiranje vrat rezervno napajanje pa je možno tudi pametni napravi za samodejno odpiranje garažnih vrat dograditi rezervno napajanje.

 

Za dodatne informacije nam pišite ali nas pokličite.

 

TDI d.o.o.