Naprava za pošiljanje SMS

Elektronske sirene za javno alarmiranje proizvajalca Sonnenburg Electronic AG lahko dogradimo z napravo, ki bo ob daljinskem ali lokalnem aktiviranju sirene samodejno poslala SMS sporočila na GSM telefonske aparate zainteresiranih oseb. Pri lokalnem aktiviranju sirene bodo SMS sporočila poslana ne glede na to ali sireno aktiviramo preko panela, ki je vgrajen v komandno omarico sirene, ali preko zunanje tipke. 

Namen samodejnega pošiljanja SMS sporočil je krajevno razširiti krog tistih operativcev, ki zaradi oddaljenosti, sirene ne slišijo. Običajno so to pripadniki prostovoljnih gasilskih društev.

Kot že samo ime pove, so sirene za javno alarmiranje namenjene predvsem za alarmiranje prebivalstva. Vendar pa je veliko siren namenjenih tudi alarmiranju oz. sklicevanju pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev v primeru požarov ali drugih nesreč. Večkrat se zgodi da kateri od gasilcev matične sirene ne sliši, ker je oddaljenost njegovega bivališča od sirene prevelika. Za rešitev te težave lahko sireni dogradimo napravo za pošiljanje SMS sporočil ob aktiviranju sirene.

Ob aktiviranju kateregakoli alarmnega znaka na sireni prične naprava samodejno pošiljati SMS sporočila skupini GSM telefonskih številk (pripadniki prostovoljnega gasilskega društva), ki so v njem vpisane. Skupina lahko vsebuje do 50 GSM telefonskih številk.

 

Sprejeto SMS sporočilo uporabniku »pove«, da je bila aktivirana sirena in kateri alarmni znak je bil aktiviran:

- Opozorilo na nevarnost,

- Preplah - neposredna nevarnost,

- Konec nevarnosti oz. test,

- Nevarnost poplavnega vala,

- Nevarnost klora,

- Rezerva (če bi bil ponovno uveden alarmni znak za požar).

 

Pri navadnem GSM telefonu bo uporabnik sprejel SMS sporočilo istočasno pa bo telefon enkrat zazvonil z nastavljeno melodijo. Pametne telefone je mogoče nastaviti tudi tako, da se, ob prejemu SMS sporočila, melodija ustavi šele takrat, ko SMS sporočilo pogledamo.

 

Priporočamo, da se pri vpisovanju GSM telefonskih številk v napravo obnašamo racionalno iz naslednjih razlogov:

- Naprava pošilja SMS sporočila enega za drugim. Časovni razmik med vsakim poslanim SMS sporočilom je 5 sekund. Vprašanje je kako smiselno je imeti zelo veliko skupino, če bo zadnji uporabnik SMS sporočilo sprejel pozno. Pri skupini 50 uporabnikov bi zadnji sporočilo sprejel po nekaj več kot štirih minutah.

- Operaterju s katerim imamo sklenjeno naročniško razmerje je potrebno vsako poslano SMS sporočilo plačati.

 

Vpisovanje uporabnikov v napravo je mogoče na dva načina:

- Z ustrezno programsko opremo na računalniku se na napravo priključimo preko kabla. V tem primeru je potrebno priti k napravi.

- Če imamo sklenjeno naročniško razmerje, ki omogoča prenos podatkov preko GPRS, lahko uporabnike vpisujemo daljinsko.

 

Z nekaj računalniškega predznanja lahko v napravo uporabnike vpisujejo imetniki sami. V ta namen vam dobavimo ustrezne navodila.

Naročniško razmerje je mogoče skleniti s katerimkoli GSM operaterjem v Sloveniji.


Za dodatne informacije nam pišite ali nas pokličite.


TDI d.o.o.