Sistem javnega alarmiranja

sirenaSistem javnega alarmiranja (v nadaljevanju: SIJA) je v osnovi namenjen alarmiranju prebivalstva, na nekaterih območjih pa se uporablja tudi za aktiviranje interventnih skupin sistema zaščite in reševanja. Alarmni znaki, ki jih je mogoče aktivirati s sirenami za javno alarmiranje, so na območju Slovenije določeni in bi jih moral poznati vsak prebivalec. 

Za potrebe Slovenije smo SIJA razvili skupaj z nemškim proizvajalcem tovrstne opreme Sonneburg Electronic AG

OSNOVNE ZNAČILNOSTI SIJA: 

- Sistem pokriva celotno območje Slovenije 
- Daljinsko aktiviranje elektronskih siren iz Regijskih centrov za obveščanje in Centra za obveščanje Republike Slovenije (možna je tudi gradnja lokalnih alarmnih central) 
- Daljinsko krmiljenje in nadzor v osnovi delujeta preko digitalnih mobilnih radijskih zvez, možne pa so tudi druge tehnične rešitve za prenos podatkov 
- V SIJA so vključene elektronske sirene 
- Lokalno aktiviranje elektronskih siren 
- Aktiviranje vseh predpisanih alarmnih znakov 
- Aktiviranje posnetih govornih sporočil 
- Daljinsko in lokalno aktiviranje »živega govora« 
- Opravimo tudi študijo pokritosti teritorija z zvočnim alarmnim signalom 

REFERENCE:

  1. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
  2. INSTALACIJA KOPER
  3. ISTRABENZ KOPER
  4. SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA
  5. ELES
  6. LUKA KOPER
  7. HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI
  8. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
  9. PETROL

 

OBJAVLJENI ČLANKI O SISTEMU JAVNEGA ALARMIRANJA:

V prvi polovici leta 2014 smo v reviji GASILEC objavili vrsto člankov o sistemu javnega alarmiranja na območju Slovenije.

Za tiste, ki člankov niste mogli prebrati v reviji, na naslednjih straneh objavljamo njihove dvojnike:

Sistem javnega alarmiranja na območju Slovenije
Alarmni znaki v sistemu javnega alarmiranja
Slišnost in razširnjenost zvoka
Načrtovanje postavitve siren za javno alarmiranje
Delovanje elektronske sirene v prenovljenem sistemu ajvnega alarmiranja
Mobilni sistem javnega alarmiranja
DMR radijski sistem v sistemu javnega alarmiranja