Metanolne gorivne celice

Predstavljamo vam tehnično zelo učinkovit sistem napajanja naprav na terenu, kadar v bližini nimamo električnega omrežja 230V 50Hz, naprave pa se napajajo z enosmerno napetostjo 12V ali 24V.

Gre za gorivne celice, ki za gorivo uporabljajo metanol in služijo za polnjenje svinčenega akumulatorja. Lahko jih uporabljamo kot samostojni polnilec akumulatorjev, še bolj pa je učinkovita rešitev v kombinaciji s fotovoltaičnim panelom ali z vetrnim generatorjem, kar zagotavlja neprekinjeno napajanje naprav skozi vse leto, ob zelo nizki porabi metanola.

Proizvajalec samih gorivnih celic je nemška firma SFC ENERGY AG, vendar pri nabavi in tehničnih rešitvah tovrstne opreme, sodelujemo s podjetjem UDOMI GmbH, ki je SFC-jev partner in je v smeri razvoja celovitih rešitev eno vodilnih podjetij na tem področju. 

Za več informacij o možnostih uporabe tovrstnih napajalnih sistemov, kliknite tukaj.

 

REFERENCE:

NAPAJANJE REPETITORJA ZA SISTEM JAVNEGA ALARMIRANJA NA OBJEKTU VREMŠČICA

Za potrebe Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo na ta način rešili napajanje repetitorja za sistem javnega alarmiranja na objektu Vremščica, kjer ni omrežnega napajanja 230V 50Hz. Napajanje na tem objektu je izvedeno v kombinaciji: fotovoltaični panel - akumulatorji – gorivne celice. Prvotno je na tem objektu napajanje temeljilo le na fotovoltaičnem panelu in akumulatorjih, zaradi pomanjkanja sončnih dni v zimskem času, pa je prihajalo do izpadov. V jeseni 2012 smo sistemu dodali gorivne celice in po dveh letih delovanja lahko zatrdimo, da sistem napajanja deluje brez izpadov napajanja, ob nizki porabi metanola. Glede na to, da je poraba metanola nizka, je pogostost polnjenja z gorivom, v primerjavi z električnim agregatom, majhna.

 

                                                                                                                          

 

MOBILNA SIRENA

Mobilna sirena (MobSi) je elektronska sirena z močjo 250W, ki je montirana na tovorni prikolici in deluje v sistemu javnega alarmiranja (SIJA). Namenjena je intervencijski postavitvi SIJA na ogroženih območjih, kot so plazovi, poplave, itd.

MobSi je izvedena tako, da je lahko vključena v SIJA na ogroženem območju in v SIJA na celotnem območju Slovenije.

Napajanje MobSi je izvedeno iz omrežja ali agregata z izmenično napetostjo 230 V (230 VAC), rezervno napajanje pa zagotavlja sistem gorivnih celic z enosmerno napetostjo 24 V (24 VDC). Agregat ni sestavni del MobSi in ga je potrebno na lokacijo postavitve pripeljati posebej.

MobSi je mogoče aktivirati lokalno ali daljinsko.

MobSi je mogoče nadzorovati iz pripadajočega regijskega centra za obveščanje (ReCO) in iz centra za obveščanje R Slovenije (CORS).

MobSi sestoji iz:

 • Tovorne prikolice. 
 • ES 250/180.
 • Radijske postaje.
 • Teleskopskega stolpa.
 • Zaboja za orodje in pribor.
 • Sistema gorivne celice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sestavni deli sistema gorivne celice so:

 • Gorivna celica EFOY-PRO-1600, ki proizvaja napetost 12/24 VDC, s katero polnimo akumulatorja ES v primeru izpada omrežne (agregatne) napetosti. Polnjenje iz sistema gorivne celice se vrši samodejno.
 • Vgradni nadzorni panel.
 • Gorivna kartuša z metanolom (28 l).   
 • Vmesnik za povezavo gorivne kartuše z gorivno celico. 
 • Servisna tekočina v plastenki.