Brezžično krmiljenje dvigal

Naprave za radijsko krmiljenje dvigal proizvajalca HBC – RADIOMATIC 

 

 

sirena

- Radijsko krmiljenje mostnih dvigal. 
- Radijsko krmiljenje žerjavov v gradbeništvu. 
- Radijsko krmiljenje avtomobilskih dvigal. 
- Radijsko krmiljenje gozdarskih vitlov. 
- Radijsko krmiljenje ostalih vrst dvigalnih naprav v industriji in prometu. 
- Naprave je moč prilagoditi vsem vrstam dvigal. 
- Z uporabo teh naprav se povečuje varnost manipulacije z dvigali. 
- Z izborom različnih frekvenc in z različnim kodiranjem posameznih parov naprav (sprejemnik in oddajnik je en par)
so preprečeni medsebojni vplivi na isti mikrolokaciji. 
- Naprave so v najvišjem kakovostnem in varnostnem razredu. 

 

 

REFERENCE: 

1. MERKUR KRANJ d.d., Naklo 
2. PAPIRNICA VEVČE, Ljubljana 
3. TERMO ŠKOFJA LOKA 
4. METALNA SRM 
5. JELOVICA ŠKOFJA LOKA 
6. GOZD d.d. LJUBLJANA 
7. ŽELEZARNA JESENICE 
8. PAPIRNICA GORIČANE