Brezžični mobilni sistem za varstvo pred požarom

WES+ brezžični mobilni sistem za varstvo pred požarom z baterijskim napajanjem je paleta inovativnih izdelkov zasnovana tako, da vam pomaga zaščititi ljudi, zgradbe in opremo pri vzdrževalnih delih na deloviščih, gradbiščih ter industrijskih objektih. 

Naprave so zasnovane v skladu z evropskimi smernicami Konfederacije združenj za požarno varstvo v Evropi (CFPA-E) in EU direktivo 92/57/EEC, certificirane in odobrene z evropskim standardom za požarne sisteme EN 54 ter načrtovane tako, da izpolnjuje Uredbo o gradbenih proizvodih in so označene z oznako CE.

Vgradnja sistema je preprosta, brez potrebe strokovnjakov, po končanem projektu je sistem ponovno uporaben na drugem projektu in za svoje delovanje ne potrebuje električnega napajanja.

WES+ pomaga izpolnjevati zakonske zahteve na ekonomičen, praktičen in udoben način.

Namen uporabe WES+ brezžičnega sistema za varstvo pred požarom, je čimprejšnje opozarjanje delavcev na delovišču, gradbišču o izbruhu požara, jim dati daljši čas za umik na varno in klic usposobljenih enot za gašenje in reševanje. S tem je moč preprečiti poškodbe delavcev in ponovno razširitev požara, zmanjšati materialno škodo in s tem finančno izgubo.

Možnost nakupa ali najema sistema!

 

PREDNOSTI SISTEMA WES+

1. Medsebojna povezljivost sistema:
■ Ko se aktivira ena WES+ enota, se alarmira celotno območje (glede na požarni načrt) z namenom evakuacije ljudi.
■ Zlahka identificiramo lokacijo požara.
■ GSM verzijo (opcijsko) lahko konfiguriramo z do 6 uporabnikov, ki bodo prejemali preddefinirana SMS sporočila o aktivaciji alarmov in delovanju sistema.

2. Prilagodljiv, praktičen in zanesljiv:
■ 3 letna življenjska doba baterij znižuje stroške vzdrževanja in potrebo po stalnem menjavanju baterij, s tem pa tudi olajšuje skladnost s predpisi za ravnanje z odpadki.
■ Obsežno brezžično območje nudi popolno pokritost delovišča.
■ Možnost neskončnega števila enot na enem delovišču.
■ V času gradnje je dodajanje in odvzemanje naprav hitro in enostavno.
■ WES+ enote se po končanem projektu lahko ponovno uporabijo na drugem projektu.
■ Nadzor sistema v realnem času: vsaka enota nadzoruje svoje delovanje (baterija, signal itd.).
■ Nadzor nepooblaščenih posegov zagotavlja celovitost in skladnost sistema.
■ Delovanje v načinu za transport omogoča varno odstranitev in skladiščenje naprav brez nevarnosti, da bi se naprave aktivirale.
■ Tihi test omogoča preizkus sistema brez potrebe, da bi evakuirali ljudi iz delovišča. Prav tako s tihim preizkusom ne motimo delovnega procesa na delovišču in v bližnji okolici.
■ Funkcija poročanja v Excel ali PDF datoteki.

3. Časovno in stroškovno učinkovit:
■ Ožičenje ni potrebno.
■ Preprosta in lahka vgradnja, brez strokovnjakov.
■ Možnost ponovne uporabe na drugih projektih.
■ Obstoječi postopki za protipožarno zaščito se lahko zmanjšujejo glede na obseg (npr. potreba po zmanjšanju ljudi za požarno stražo).
■ V primeru izrednega dogodka, lahko težave takoj lociramo in opredelimo. S tem preprečimo zamude pri projektu gradnje in zmanjšamo možnost nadaljnjih poškodb zaposlenih in objekta.

4. Mobilna in vsestranska možnost uporabe:
■ Za zaščito objekta in delavcev pri novogradnjah in prenovah.
■ Na nevarnih območjih (dela s požarno nevarnimi sredstvi).
■ Na začasnih objektih, kot so kontejnerji in pisarne na gradbiščih.
■ Premostitveni čas, ko se gradi permanentni požarni sistem.
■ Na lokacijah, kjer ni možno izvesti ožičenja.
■ Na lokacijah, kjer nimamo možnosti električnega napajanja.
■ Vsepovsod, kjer potrebujemo pokrivanje večjega obsega in kjer se zadržuje večje število ljudi (npr. prireditve pod šotori).

5. Reference:
■ WES+ uporabljajo nekatera največja evropska gradbena podjetja: Vinci, Balfour Beatty, BAM, Kier, Morgan Sindall, Skanska, Max Bögl, Züblin in BCL Baulogistik (hčerinska družba Bilfinger Hochbau GmbH,
■ WES+ je varoval zdravje in nudil varnost na svetovno znanih gradbenih in razvojnih projektih na: letališču London Heathrow, londonskih olimpijskih igrah, the Crossrail podzemni železnici, King's Cross železniški postaji, Leadenhall-'Cheese Grater', Sellafield jedrski elektrarni, I Tower Bridge-u, Tate Modern-u in Evropski centralni banki (Eurotower) v Nemčiji,
■ WES+ ponuja industrijske požarnozaščitne rešitve na velikih evropskih industrijskih obratih: Carl Zeiss (SCHOTT AG), BASF in Umicore.

LETAK: WES+ Brezžični mobilni sistem za varstvo pred požarom

 

PREDSTAVITVENI FILM:

Vir: Povzeto po https://www.youtube.com/watch?v=uC5RHXa7ouw.

Govor: Damir Istenič

 

Podjetje TDI d.o.o. se je s predstavitvijo WES+ brezžičnega mobilnega sistema, 14. 1. 2016, udeležilo 8. USPOSABLJANJA IN POSVETA ZA VODILNE DELAVCE, STROKOVNE DELAVCE VZD, KORODINATORJE ZA VZD IN NADZORNIKE NA GRDABIŠČIH, ki sta ga na Otočcu organizirala MDVI Novo mesto in GZDBK Novo mesto. 

 

Vir: http://www.prova.si/default.cfm?Jezik=Sl&Kat=0101&Dogodek=69 (citirano 19. 1. 2016).

Na sliki: Katja Istenič Kregar, Anže Urbanija, Andrej Jenko